Sempozyum Programı

20 EKİM 2017, CUMA

14:00
OTELE GİRİŞ VE KAYIT

21 EKİM 2017, CUMARTESİ

09:15
UBYS TANITIMI VE KONUŞMACILAR
12:45
YEMEK ARASI
14:00
MODÜL ANLATIMLARI
1.Salon
 • PERSONEL BİLGİ SİSTEMİ
 • KURUMSAL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
 • AKADEMİK PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİ
 • SAĞLIK KÜLTÜR SPOR MERKEZİ SİSTEMİ
2.Salon
 • ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ
 • VARLIK YÖNETİMİ TALEP TAKİP SİSTEMİ
 • STRATEJİK BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SİSTEMİ
3.Salon
 • ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ
 • YABANCI DİLLER BİLGİ SİSTEMİ
 • UZAKTAN EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ
18:00
ETKİNLİK BİTİŞİ

22 EKİM 2017, PAZAR

10:00
MODÜL ANLATIMLARI

1.Salon
 • KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
 • EK DERS SİSTEMİ
 • ETİK KURUL SİSTEMİ
2.Salon
 • ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ
 • MALZEME YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ
 • SATIN ALMA SİSTEMİ
3.Salon
 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİLGİ SİSTEMİ
 • MEZUN TAKİP BİLGİ SİSTEMİ
 • ANKET BİLGİ SİSTEMİ
13:00
ETKİNLİK BİTİŞİ

KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Mehmet TOKAÇ

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Rektör

Fatih TUNÇEZ

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Bilgi İşlem Daire Başkanı

Dr. Savaş ÖZTÜRK

Tübitak-Bilgem

Başuzman Araştırmacı

Mehmet Yavuz

Kalkınma Bakanlığı

Eğitim ve Kültür Dairesi Başkanı